MEDFEL

DEl 25 al 27 Abril 2017

medfelMEDFEL en Perpiñan, Francia

Feria Internacional de la hortofruticultura en la zona Euro-Méditerranea

www.medfel.com