MEDFEL

DEl 26 al 28 Abril 2016

medfel1MEDFEL en Perpiñan, Francia

Feria Internacional de la hortofruticultura en la zona Euro-Méditerranea

www.medfel.com